SÖZLEŞME ŞARTLARI
 1. TARAFLAR
  1.1
  Bu sözleşme internet hizmetleri veren E-Net Elektronik Bilgisayar İnternet Hizmetleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. (E-NET olarak anılacaktır) ile kimlik ve diğer bilgileri http://www.enet-tr.net/satilik_paket.php?paket= (SİPARİŞ olarak anılacaktır) adresinde belirtilen / belirtilecek olan kişi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak okunup anlaşıldıktan sonra E-NET web sitesinde belirtilen koşullar ve aşağıdaki şartlarla, sipariş işleminin internet ortamında E-NET tarafına gönderilmesi ile imza altına alınmış sayılacaktır.
  1.2 Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  2.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin SİPARİŞ adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (internet adresi), Web Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma), Hosting Ekstraları, IRC Sunucu hizmetlerinden her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için E-NET'in sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
  2.2 Domain Name Tescili; MÜŞTERİ'nin talebi ve tercihine göre alınacak olan internet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin MÜŞTERİ adına rezerve edilmesini sağlamaktır.
  2.3 Web Sitesi Tasarımı; MÜŞTERİ'nin talebi ve tercihine göre İnternet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek.
  2.4 Hosting (Bulundurma); E-NET'in hazırladığı yada bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık E-NET bilgisayarlarında bulundurulması işlemidir.
  2.5 Kontrol Panel (eCONTROL olarak anılacaktır) erişimi: MÜŞTERİ'nin Hosting hizmetinden faydalanırken hesabı ile ilgili domain ekleme/silme, e-mail ekleme silme v.s işlemlerini gerçekleştirebileceği, ancak gerekli kullanıcı adı ve şifresi sahip olanların kullanabileceği erişim olanağıdır.
  2.6 Ftp / Frontpage / Telnet (Shell) erişimi (Ftp erişimi olarak anılacaktır): Kontrol Panel'de ayarlanan internet sitesine ait verilerin transferine izin veren, ancak kullanıcı adı ve şifreye sahip olanların kullanabileceği erişim olanağı.

 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
  3.1 İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında E-NET tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
  3.2 Sözleşmenin süresi MÜŞTERİ'nin SİPARİŞ adresinde seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır..
  3.3 Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 15 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlarla önceki sözleşme süresi kadar daha uzar.

 4. ÜCRET
  4.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret SİPARİŞ adresinin ikinci aşamasındaki formda belirtilen miktar kadardir. MÜŞTERİ daha sonra Hosting Hesabında Ekstra Hizmetler talep edebilir. Bu Hizmetlerin ücretleri E-NET web sitesinde belirtildiği kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.
  4.2 E-NET'in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
  4.3 Ücret, fatura tarihindeki Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ödenir.
  4.4 Ücret, fatura kesim tarihini takip eden 7. gün bitimine kadar, eğer MÜŞTERİ'nin Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı varsa Kredi Kartı Hesabından tahsil edilir. Kredi Kartı Ödeme Talimatı yoksa MÜŞTERİ, sözleşme ücretini E-NET'e ait Banka hesap numaralarından birine (ücretini ön yüzde belirtilen) yada E-NET'e elden ödemekle yükümlüdür.
  4.5 Gecikmeli ödemelerde E-NET'in kur farkı faturası kesme hakkı saklıdır.
  4.6 E-NET, MÜŞTERİ ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.

 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
  5.1 E-NET'in MÜŞTERİ'ye verdiği Konrol Panel kullanıcı adı ve erişim şifresi, MÜŞTERİ'nin belirlediği ftp kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen MÜŞTERİ sorumludur. Söz konusu bilgilerin 3. Kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan E-NET sorumlu değildir.
  5.2 MÜŞTERİ, hosting hesabından faydalanırken E-NET tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5.3 MÜŞTERİ, almış olduğu hosting hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak 3. Kişilere dağıtamaz, satamaz.
  5.4 MÜŞTERİ, SİPARİŞ sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için E-NET'e izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5.5 MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen Kontrol Panel / ftp / telnet v.s. erişimini kullanarak E-NET'in diğer müşterilerine ve E-NET verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5.6 MÜŞTERİ, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  5.7 MÜŞTERİ'nin, Web tasarımı E-NET tarafından yapılacak bir paketi tercih etmesi halinde E-NET'in teslim yükümlülüğü internet sitesine konacak olan dokümanların kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve 30 gündür.
  5.8 MÜŞTERİ, E-NET tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda E-NET'e her hangi bir kusur atfedilemez.
  5.9 E-NET, MÜŞTERİ'nin kullanımından veya hatalı kullanımından , sayfa içeriklerinden, elektronik posta (Email) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs' den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. E-NET, MÜŞTERİ'nin her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktir. Buna rağmen E-NET bilgisayarlarında oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle MÜŞTERİ yükümlüdür.

 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
  6.1 Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin yada geciken ödeme sebebi ile kesilen kur farkı faturasının tam ve zamanında ödenmemesi yada kredi kartı ile ödeme söz konusu ise kart hesabından provizyon alınamaması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmetlerin tümü, elektronik posta hizmetleri de dahil olmak üzere geçici olarak durdurulur. Gelen elektronik posta iletileri biriktirilme işlemleri durdurulur.
  6.2 Bu durumun devamı süresince MÜŞTERİ adına elektronik posta biriktirilmeye devam edilmez..

 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI
  7.1 MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde, E-NET hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
  7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  7.3 MÜŞTERİ hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 15 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
  7.4 Sözleşmenin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/3'ünü defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 8. TEBLİGATA ESAS, POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
  8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar SİPARİŞ adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
  8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
  8.3 E-NET sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 9. E-NET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
  9.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; E-NET'in defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, E-NET'in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle MÜŞTERİ'nin internet ortamında yaptığı ve E-NET'in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen E-NET kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ
  10.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmenin 4.4. maddesindeki ödememe durumunun gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda E-NET kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ gecikme faizini yada kur farkı faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.
  10.2 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için E-NET'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık %12 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
  10.3 MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde E-NET'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  11.1 İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında E-NET'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). E-NET gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabailir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder
  11.2 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Powered by WHMCompleteSolution